Reserveren

Vanwege het corona-virus zijn wij genoodzaakt om onze klanten te laten reserveren.
Om het makkelijk te maken kunt u gebruik maken van het onderstaand formulier.

Voor uw en onze veiligheid

  • Houd rekening met de RIVM richtlijnen en de 1.5 meter maatregel.
  • Reserveren is verplicht met daarbij een inschatting dat u en uw gezelschap geen risico vormen voor ons en andere gasten.
  •  Heeft u koorts, luchtweg klachten zoals hoesten, eenverkoudheid, niezen of kortademigheid? BLIJF THUIS
  • Was vaak je handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Schud geen handen.
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Indien u via dit formulier wilt reserveren dat dient dit minimaal 12 uur van te voren te gebeuren. Is dit korter dan 12 uur
van te voren dan vragen wij u om telefonisch te reserveren. Tijdens het diner werken wij met shift. De eerste shift begint om
17.00 uur tot 19.00 uur en de 2e shift begint om 19.00 uur.